Малай Ирина
Малай Ирина
Дизайнер
E-mail: im@avs.spb.ru
Тел: +7 (911) 720-34-40
Чудскаева Елена
Чудскаева Елена
Ведущий дизайнер
E-mail: ev@avs.spb.ru
Тел: +7 (999) 201-14-15
Опарина Ольга
Опарина Ольга
Дизайнер
E-mail: oo@avs.spb.ru
Тел: +7 (911) 141-50-38
Прокопьева Наталья
Прокопьева Наталья
Дизайнер
E-mail: np@avs.spb.ru
Тел: +7 (921) 329-09-07